Cookie- en privacyverklaring

Bruidsfotografie Haarlem macarons

Cookie- en privacyverklaring
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Stephanie Driessen Fotografie en Pictures & Love Stories van jou verzamelt en waarom.
De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Stephanie Driessen Fotografie, gevestigd aan Prattenburg 259, 2036SK in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Pictures & Love Stories is een onderdeel van Stephanie Driessen Fotografie, deze cookie- en privacyverklaring is dus van toepassing op zowel Stephanie Driessen Fotografie als Pictures & Love Stories.

Gegevens Stephanie Driessen Fotografie
Stephanie Driessen Fotografie
Prattenburg 259
2036SK Haarlem
Nederland

www.stephaniedriessen.nl
www.picturesandlovestories.com
fotografie@stephaniedriessen.nl
06-14441315
KVK 58348123

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stephanie Driessen Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·      Voor – en achternaam
·      Adresgegevens
·      Telefoonnummer
·      E –mailadres
·      Foto’s
·      Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is . Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lapetitehollandaise@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stephanie Driessen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·      Voor het opstellen van offertes, bevestigingen en facturen.
·      Het afhandelen van jouw betaling.
·      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
·      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
·      Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar bij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvormen
Stephanie Driessen Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Stephanie Driessen Fotografie) tussen zit.

Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen
Stephanie Driessen Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
·      De mailbox van Stephanie Driessen Fotografie – dit is een beveiligde mailbox waar in al het mailcontact bewaard blijft.
·      Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Stephanie Driessen Fotografie. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Stephanie Driessen Fotografie.
·      Foto’s worden bewaard op de harde schijven van Stephanie Driessen Fotografie. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord op de computer van Stephanie Driessen Fotografie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
·      Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaar plicht.
·      Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zo lang Stephanie Driessen Fotografie nog actief in bedrijf is.
·      Foto’s (digitale bestanden) worden in ieder geval 2 jaar bewaard. Voor bruidsreportages geldt dat deze minimaal 5 jaar worden bewaart en maximaal zolang Stephanie Driessen Fotografie nog actief in bedrijf is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stephanie Driessen Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de volgende partijen heeft Stephanie Driessen Fotografie verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
·      Administratiekantoor Admiraal: De gegevens van de facturen moet Stephanie Driessen Fotografie doorgeven aan de boekhouder.
·      Bureau Bold, SEO adviesbureau: Analytics worden met Bureau Bold gedeeld ter verbetering van de websites van Stephanie Driessen Fotografie. Bureau Bold krijgt alleen inzicht in de gegevens.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Dit is een klein bestand dat door de website wordt meegestuurd en wordt door jouw browser op de harde schijf van jouw pc geplaatst. Wanneer je de website van Stephanie Driessen Fotografie opnieuw zou bezoeken, kan deze cookie weer terug gestuurd worden.
Wil je op de Stephanie Driessen Fotografie website niet gevolgd worden? Er is de mogelijkheid de browser plugin Ghostery te downloaden. Daarin kun je per website, of voor alle websites, aangeven welke tools jou wel en niet mogen volgen.

Google analytics
Stephanie Driessen Fotografie maakt gebruik van Google analytics en de analytics van WordPress (website dienst) om onze websites te verbeteren en om het verkeer op de websites te analyseren en optimaliseren. Daarom worden er via deze websites cookies geplaatst van Google en WordPress. De verkregen informatie wordt door Google en WordPress geanalyseerd en tevens anoniem gemaakt zodat we niets kunnen herleiden tot de persoon. Stephanie Driessen Fotografie verwerkt de door Google Analytics en WordPress verzamelde gegevens in eigen beheer en verstrekt deze alleen Bureau Bold, een SEO advies bureau die Stephanie Driessen Fotografie ondersteunt de websites te optimaliseren. Bureau Bold heeft alleen inzicht in de gegevens.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Gegevens delen is uitgezet bij Google analytics. Stephanie Driessen Fotografie maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevens van Squarespace worden niet met derden gedeeld. Google is een Amerikaans bedrijf en de door hen verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google valt onder de EU-US Privacy Shield.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stephanie Driessen Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens d ie wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Stephanie Driessen Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Stephanie Driessen Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Stephanie Driessen Fotografie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lapetitehollandaise@gmail.com.

Wijzigingen en privacy- en rookbeleid
Stephanie Driessen fotografie behoudt te allen tijde het recht het beleid omtrent privacy te wijzigen. Deze wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Hebben jullie vraag of een verzoek? Stuur een bericht.